“Som din egen logistikavdelning,
fast bara när du behöver”

Aktuellt


2017-11-13

Trafikproblem i Göteborg under veckan

171113
Trafikproblem i Göteborg under veckan

I samband med EU-toppmötet i Göteborg den 17 november kommer trafiken att påverkas. Det gäller både biltrafik och kollektivtrafik. Vill därför förvarna er om att sändningar, både sjö och flyg som ska hanteras under torsdag och fredag nästa vecka troligtvis kommer att drabbas av förseningar.

Trafikpåverkan
Trafiken mellan Göteborg Landvetter Airport och centrala Göteborg påverkas periodvis från torsdag 16/11 kl. 12.00 till och med fredag 17/11 kl. 18.00.
Trafiken mellan centrala Göteborg och Hisingen påverkas periodvis fredagen den 17/11 mellan kl. 07.00 och kl. 18.00.

Trafiken kommer att tillfälligt stängas av i samband med att polisen eskorterar EU-toppmötets delegationer till boende och möte under vistelsen i Göteborg. Exakta tider och färdvägar kommer inte att kunna meddelas i förväg av säkerhetsskäl.

Det går inte att utesluta mycket stora trafikstörningar under vissa tider. I samverkan med Trafikkontoret Göteborgs stad, Trafikverket och Västtrafik kommer polisen att informera om det aktuella trafikläget före och under aktuella dagar.

Terminus Spedition & Transport AB
Box 48013
418 21 GOTEBORG
SWEDEN


2017-09-28

Uppdatering angående situationen i Göteborgs Hamn

Efter att Göteborg hamn varit i stort sett stängd från mitten av maj till slutet av juni på grund av konflikten mellan Hamnarbetarförbundet och APM Terminals så har verksamheten så sakteliga börjat återhämta sig. Göteborg hamn har tidigare jobbat med treskift men från början av juli så har man tagit bort natt skiftet och kör nu tvåskift, vilket innebär att kapaciteten vid maximalt utnyttjande är mellan 60 och 70% av tidigare.

Dessvärre så har man hittills inte lyckats nå upp den nivån. Man har också begränsat de tider man har öppet för att hämta ut och lämna in containers. När man gick över till två skift i början av juni höll man portarna öppna mellan 06:00 och 20:45 men från 1:e september så begränsade man öppettiderna än mer och har bara öppet mellan 07:00 och 19:00.
Att Göteborgs hamn nu är öppen om än med reducerad kapacitet har gjort att rederierna till viss del återfått förtroendet och så smått har börjat skeppa containers hit, men eftersom kapaciteten är reducerad så kan man fortfarande inte skeppa alla container som är ställda till Göteborg utan containers riskerar fortfarande att hamna i andra svenska hamnar med extrakostnader som följd. Rederierna tar också fortsatt ut congestion charge för importcontainers som ankommer till Svenska hamnar.

Vi gör allt vi kan för att våra kunder inte fortsatt ska drabbas av extra kostnader och från och med 28/8 ankommer alla våra samlastningar direkt till Göteborg.
Hamnens nya öppettider ställer också till det för åkerierna och deras prismodell bygger på att bilarna hinner köra ett visst antal vändor på en dag och detta påverkas givetvis av hamnens öppettider och när arbetstiden genom detta förkortas med 20 %. APMT Terminals håller också på att inför ”self service” i portarna där man passerar för att hämta ut och lämna in containers och detta innebär förändrade rutiner som påverkar tomreturer av containers då man måste åka till ytterligare en station som är bemannad för att göra besiktning av den tomma containern innan man får passera in genom portarna in till hamnen. Detta gör att förutsättningen för åkeriernas prismodell förändras då det kommer att ta längre tid att returnera tomma containers och man får kortare möjligt arbetstid vilket man måste kompensera sig för och man kommer därför att reducera den väntetid i hamn vid hämtning och lämning som ingår i priset från 1 h till 30minuter och därefter ta betalt enligt gällande väntetidstaxa och man kommer att ta ut en kostnad på 250:- för extra stopp vid tomretur av containers till APM Terminals.


2017-06-29

Göteborgs Hamn lamslagenPå grund av situationen som har uppstått ”APM terminals in Gothenburg hit by cyber attack” kan vi inte hämta ut containers från Göteborgs hamn. Inte heller containers från andra hamnar som exempelvis Helsingborg, Malmö, Köpenhamn, Oslo m.fl som skeppats via Maersk och Safmarine.

Vi kan heller inte söka information om ankomstdatum eller om containers är avlastade från fartygen då både rederiets och hamnens IT system/telefoni är ur funktion.

Detta utöver redan tidigare kaos i Sveriges hamnar gör vår bransch helt lamslagen.
Som Ni förstår gör detta att det inte finns någpn möjlighet för oss att kunna lämna information om disponibeldatum eller leveransdatum för våra kunders sändningar.

Vi återkommer till Er så snart vi har information om era sändningar.

Tack för Er förståelse.


2017-06-28

Konflikten i Göteborgs hamn och IT-attacken

Konflikten i Göteborgs hamn och IT-attacken
Hamnarbetarförbundets blockader upphör den 30 juni och samtidigt upphör APM Terminals spegel och konsekvenslockout. APM Terminals kommer dessvärre inte återgå till normal verksamhet då man har aviserat att man framöver kommer driva verksamheten i hamnen som tvåskift och inte tidigare som treskift. Det skift som kommer att försvinna är nattskiftet och detta innebär att man kommer att ha en kapacitet på 65 procent jämfört med tidigare. Man har därför lagt ett varsel på uppsägning av 160 personer och förhandlingar med facket om detta ska påbörjas under veckan, det ska också göras medlingsförhandlingar mellan Hamnarbetarförbundet och APM Terminal i dagarna.
Detta innebär sannolikt att det fortfarande kommer vara stora störningar för importen och exporten till och från Sverige med fortsatta förseningar och extrakostnader som följd.
APM Terminals har också under tisdagen och fortsatt nu under onsdagen blivit drabbade av den virusattack ”Petya” som har härjat runt jorden och samtliga terminaler APM Terminals driver är drabbade med konsekvensen att det inte kan hämtas ut eller lämnas in några containers.
Mer om detta i informationsbrev nedan från APM Terminals
Operations as from July 1st
On June 30, the existing blockades from the SDU section 4 will expire, which means that the company’s partial lock out also will end this date. For more than a year, APM Terminals has dropped nearly 20 percent in volume and the demand for our services has decreased. Under these circumstances, our container terminal in Gothenburg will operate under partially changed conditions.
The basis for the new conditions is a two-shift vessel operation. Other flows are adapted accordingly. Under these conditions, we are expected to be able to handle 65 percent of our normal capacity.
As from July 1st our service is as follows;

Vessel operations
Vessel operations is carried out according to a new berthplan during weekdays between 07.00hrs - 23.15hrs. Outside these hours, we have no planned operations. The new capacity was communicated to all vessel operators last week.

Rail operations
Trains will be handled during weekdays 07.00hrs - 23.15hrs. A revised rail plan is being prepared together with our railway customers and it will be completed as soon as possible. There will be no rail operations during weekends.

Gate operations
Our gates (CK3, CK4 and CK5) will be staffed during daytime hours. Opening hours will be between 07.15hrs – 15.15hrs.

Initial exceptions will be made in the coming weeks to customize and implement this operations with associated opening hours and changed internal working hours.

We understand that this change does not fully meet all our customers' wishes and expectations. We continue our work on developing the container terminal and, in the long run, our customer offerings.

Mediation

For information, during this week, mediation is carried out by the appointed mediators to find a solution to the conflict. Both APM Terminals Gothenburg and Svenska Hamnarbetarförbundet section 4 are called for this mediation.

Notice of redundancies
Due to the notice of redundancies that was announced last week, negotiations are underway. All relevant employees at APM Terminals Gothenburg are informed of the process and the support available.

Best regards
APM Terminals Gothenburg

Major IT Incident
APM Terminals has today encountered a major IT Incident. All our IT systems are affected, including our Terminal Operating System and our mail servers at our terminal in Gothenburg. Our operation is therefore stopped at present, and no e-mails can be attended.

We are currently engaging our Emergency Plans to resume service as soon as possible.

Since our Terminal Operating System is current not operational no gate function is possible, and hence we kindly ask customers not to deliver cargo to/from the terminal.

We do appologize for the inconvenience caused and shall keep you updated as the situation develops.

Best regards
APM Terminals Gothenburg AB

Operations at APM Terminals Gothenburg June 28th
Due to the cyber-attack towards Maersk IT systems we are now handling operations at APM Terminals Gothenburg manually. We have carried out inventory of the containers in the terminal during last night and have now recreated an overview of the yards.
We secure full control of containers containing dangerous goods and refeers.


The following operations are ongoing today June 28th:

Grid: Closed

Empty Depot: Closed

Railway: In close cooperation with each railway operator - Open for unloading of incoming containers, and open for loading of empty containers

Vessel: In close cooperation with each vessel operator - Open for discharge of import cargo, and closed for loading of export cargo until further notice

Industrial flow: In close cooperation with each stuffing- and stripping provider – Partly open

Please note that we always are putting safety and security first and due to the lack of IT infrastructure, we will have a much slower operations than normal. And, due to these circumstances, we are also trying to find adapted processes to cooperate with extra carefulness when it comes to information about container ownership, destination, assigned hauliers etc.

We will update you via Customer Advisory continuously.
We are sorry for the inconvenience this might have caused you.

Kind regards
APM Terminals Gothenburg

2017-06-20

Konflikten i Göteborg hamn

Det har ännu inte kommits fram till någon lösning i konflikten mellan Hamnarbetarförbundet och APM terminals och situationen i Göteborgs Hamn är därför oförändrad med fortsatt Lock Out.
Det var ett medlingsmöte mellan Hamnarbetarförbundet och APM Terminals i fredags 16/6 men det mötet innebar ingen överenskommelse som löser den pågående konflikten men vad som har hörts efter mötet från båda parterna är att tonen i mötet var den bästa hittills och man ska också ha ett nytt möte nu på onsdag 21/6. Det trycks också på och sätts press på medlarna från många håll om att farten i medlingsarbetet måste öka så att processen att lösa konflikten snabbas upp.
Trycket på övriga hamnar i Sverige så som Malmö, Helsingborg, Halmstad, Uddevalla, Södertälje, Norrköping och Gävle är nu uppe på en nivå som i många fall är ohållbar eftersom gods i stället för att bokas till Göteborg bokas till någon av dessa hamnar och även de volymer som är bokade till Göteborg skeppas dit.
Eftersom kapaciteten i dessa hamnar är begränsad och inte kan svälja de volymer som normalt går till Göteborg och att infrastrukturen kring dessa hamnar med åkerier som har sin kapacitet koncentrerad till Göteborg är inte heller bygd för de utökade volymerna så uppstår stora problem med att hitta transportmöjligheter och väntetider vid uthämtning och inlämning av containers.
Exempelvis Helsingborgs hamn tar nu ut en extra containerhanteringsavgift på 350:- per container och åkerier som lastar i Helsingborg tar ut ett ”congestion surcharge” på 450:- per container.
Dessa kostnader tillkommer utöver redan aviserade extrakostnader, så som exempelvis ”congestion surcharge” från rederierna, väntetider från åkerierna etc.
Situationen är nu så svår att rederierna inte kan ge besked om till vilken hamn containers ankommer förrän någon eller några daga innan containern ankommer sagda hamn, i vissa fall ges inte besked förrän containern har ankommit till hamnen. Många rederier har nu också slutat att acceptera bokningar till Göteborg och det finns rederier som även överväger att sluta acceptera bokningar till alla hamnar i Sverige.
Vi återkommer med mer information så snart vi har sådan.
Vårt kontor stänger 14:00 nu på torsdag, dagen före midsommar
och vi vill passa på att önska er en trevlig midsommarhelg.


2017-06-02

Konflikten i Göteborgs hamn och Congestions Surcharge för alla svenska hamnar


Nu har Hamnarbetarförbundet stridsåtgärder och APMs spegellockout varit pågående i två veckor och effekten av detta har, som förväntat, visat sig bli förödande för alla inblandade parter i form av tidsspillan och extra kostnader.

Enligt den senaste information vi har så har båda parterna dessutom förkastat medlarnas bud från i onsdags och det finns därför ingen omedelbar lösning av konflikten i sikte.

Rederierna styr nu bort så mycket lasts om möjligt från Göteborgs Hamn och skeppar i stället till andra hamnar i Sverige så som Helsingborg, Malmö, Varberg, Halmstad, Norrköping, Södertälje och Gävle. Dessa hamnar är dessvärre inte dimensionerade för att hantera de volymer som styrs om och det uppstår därför också problem här med förseningar, väntetider för åkerierna etc.

Sedan tidigare har rederierna utlyst ”force majeure” och för att kompensera sig för de extrakostnader som rederierna drabbas av på grund av den pågående konflikten i Göteborgs hamn så inför de med omedelbar verkan congestion surcharge/ emergency surcharge för samtliga hamnar i Sverige. Tidigare har detta för de flesta enbart gällt för Göteborgs hamn. Nivåerna varierar från rederi till rederi och vilken hamn det gäller och tillägget ligger i dagsläget mellan USD 150-300/20’ container och det dubbla för 40’ container och vi är tyvärr tvungna att vidarebefordra kostnader som dessa och andra eventuella kostnader till våra kunder.

Vi återkommer med information om den vidare utvecklingen så snart vi har sådan.


Senaste infor från APMT nedan:

Möte med utsedda medlare
I veckan blev APM Terminals Gothenburg och Svenska Hamnarbetarförbundet avdelning 4 (Hamnfyran), kallade till möte med de utsedda medlarna från Svenska Medlingsinstitutet.
Medlarna hade för avsikt att få ett skriftlig förtydligande från Hamnfyran av den kompromisslösning som de tidigare har hänvisat till och kunna presentera den för APM Terminals Gothenburg.

Vi kan konstatera att inget skriftlig förtydligande överlämnades. Dock framfördes via medlarna åter en muntlig förklaring från Hamnfyrans kompromisslösning, ett så kallat spegelavtal på branschens befintliga kollektivavtal med Transportarbetareförbundet.

Efter samråd med medlarna kan konstateras från både medlarna och APM Terminals att spegelavtal inte är en framkomlig väg ur denna konflikt. Detta på grund av överhängande risker för stämningar och fortsatta rättsprocesser. När det gäller tecknande av centrala kollektivavtal är det bara Sveriges Hamnar som kan göra detta.

APM Terminals Gothenburg ser ingen annan lösning på konflikten än en avtalslösning baserad på de bud som medlarna tidigare redan har erbjudit, då de möjliggörs inom svensk lagstiftning och den svenska modellen.

Medlarbud 1: Hängavtal på befintligt kollektivavtal samt alla lokala tilläggsavtal
Detta hade gett Hamnfyran rätt att delta i förhandlingar och företräda sina medlemmar mot att Hamnfyran gick med på en heltäckande fredsplikt precis som övriga kollektivavtalsbärande parter. Vid eventuella tvistefrågor där fackföreningarna inte är överens är det Transportarbetareförbundet som har slutlig förhandlingsrätt eftersom de innehar befintligt kollektivavtal.

Medlarbud 2: Eget lokalt kollektivavtal avseende fackliga rättigheter samt rätt att utse skyddsombud
Detta hade gett Hamnfyran fackliga rättigheter i form av att de skulle omfattas av förtroendemannalagen och därvid kunna delta i förhandlingar mm på betald tid och företräda sina medlemmar. Vidare skulle de ges rätten att formellt utse skyddsombud och vara med och bidra i skyddsarbetet. Detta erbjudande följdes av en heltäckande fredsplikt.

Med vänlig hälsning
APM Terminals Gothenburg
2017-05-26

Lockout i Göteborgs hamn, utveckling

Lockout i Göteborgs hamn

Den lockout i Göteborgs Hamn som aviserats av AMP Terminals är nu i full effekt och som en konsekvens av den begränsade kapaciteten omdirigerar nu flera rederier sina feederbåtar till andra svenska hamnar och Maersks direktanlöp till Göteborg är också inställt. Detta innebär att de containers som är ställda till Göteborg kan komma att bli lossade av rederierna i andra hamnar med möjliga förseningar som följd och det kan också komma att uppstå hamnhyror i omlastningshamnarna eftersom containers kan bli stående i väntan på plats på lämplig feederbåt. Rederier ha också höjt den ”congestion fee” som de tar ut i Göteborg för containers som kommer dit. Nivåerna varierar från rederi till rederi och ligger mellan EUR/USD 100-150/20’ container och det dubbla för 40’ containers.

Vi följer utvecklingen och håller er uppdaterade samt beklagar de förseningar och extrakostnader för exempelvis inrikestransporter, terminalhanterings, hyror med mera som kan uppstå. De extrakostnader som uppstår i samband med konflikten kommer vi tyvärr vara tvungna att ta vidare på er som kund.

Nedan senaste information i konflikten från APM Terminal

Status at the terminal and mediation scheduled with the Dockworkers Union, sec 4

The partial lock-out commenced Friday May 19, 2017 at 16:00 as no solution could be reached with the Swedish Dockworkers Union, section 4 (SDU). Since then we have had limited operation at the terminal to the opening hours 7:00 – 16:00.

For each area of the terminal it summarizes as follows;

Vessel – A reduced berth plan is in place and has been communicated to the vessel operators. We have fulfilled the plan in full.

Rail way – A reduced rail plan is in place. Several changes have been necessary also due to limitations on the main railway system on. We operate as planned.

Trucking grid – The reduced opening hours from 7:15 – 15:15 has been implemented. In general we turn trucks within the targeted 50 min.

Empty depot – We have experienced a rush at opening 7:15 on both Monday and Tuesday. This has resulted in longer queues than normal. We will do our utmost to limit the queues in the coming days, but somewhat longer handling time just after opening may be expected.

Next steps
The Swedish National Mediation Institute have called for mediation Friday May, 26 or Wednesday May, 31. Both dates was accepted by APM Terminals. SDU could not attend on Friday May, 26, hence the mediation meeting will take place Wednesday May, 31.

Press conference with Ylva Johansson
The government is now taking action as requested by APM Terminals and Swedish Ports. During a press conference today May 23 with Ylva Johansson, Minister for Labor and Employment, it was announced that the government will appoint an Investigator who shall review the right to take industrial actions in situations where the employer already have a Collective Bargaining Agreement (CBA).

Please refer for more details at the governments homepage where the following pressrelease is available.

More information can also be found in the pressrelease from Swedish Ports.

Best regards
APM Terminals Gothenburg


2017-05-10

Upptrappad konflikt i Göteborgs hamn

APM Terminals genomför spegel-lockout
Den 19 maj till och med 30 juni 2017 genomför APM Terminals Gothenburg en så kallad spegel- och konsekvenslockout. Detta för att skydda verksamheten mot de senast varslade stridsåtgärder som Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4 genomfört mot APM Terminals Gothenburg. Under den pågående lockouten kommer endast begränsad service under dagtid att kunna erbjudas kunderna.

Vi har gjort allt vi har kunnat för att lösa konflikten med Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4 parallellt med att vi har försökt upprätthålla våra åtaganden gentemot kunder och ägare. Den gradvisa försämringen av situationen kan inte fortgå och för att skydda verksamheten vidtar vi nu för första gången denna skyddsåtgärd mot senast lagda stridsåtgärder, säger Henrik Kristensen, VD för APM Terminals Gothenburg.

Under det senaste halvåret har APM Terminals Gothenburg ett produktivitetstapp på cirka 20 procent av normal kapacitet. Det motsvarar cirka 2 000 container varje vecka. Som en följd av det har företaget tappat stora godsflöden från flera kunder inom svensk import- och exportindustri. Normalt hanterar terminalen upp emot 10 000 containrar per vecka vilket motsvarar cirka 50 procent av Sveriges totala containervolymer.

I över ett års tid har vi drabbats av ständiga blockader från Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4 mot att få använda övertid, timanställda utanför dagtid och att nyanställa. Parallellt med detta har vi haft en löpande onormalt hög frånvaro på cirka 25-30 procent varje dag. Det är förstås en ohållbar situation om vi ska kunna driva den verksamhet som våra kunder efterfrågar.

APM Terminals Gothenburg utsågs 2012 av Göteborgs Hamn AB att driva Göteborgs containerhamn just för att det är ett globalt företag med investeringsmöjligheter och kompetens för att utveckla terminalen för Sveriges långsiktiga konkurrenskraft.

Nu ser vi ingen annan lösning på konflikten än att Svenska Hamnarbetarförbundet avdelning 4 drar tillbaka alla stridsåtgärder och ingår en långsiktig avtalslösning innehållande fredsplikt. Vi ser också att en förändring av gällande lagstiftning krävs, som gör att en arbetsgivare med kollektivavtal inte kan utsättas för blockader och andra konfliktaktioner från ett fackförbund som vägrar teckna branschens kollektivavtal.

Med vänlig hälsning
APM Terminals Gothenburg

Fakta
Spegel- och konsekvenslockouten träder i kraft den 19 maj klockan 16:00 2017 och varar till och med 30 juni klockan 24:00 2017. Under denna tid kommer kunder att erbjudas begränsad service då terminalen håller öppet helgfria vardagar mellan klockan 07:00-16:00 samt ordinarie öppettider under helger.


Terminus

Som din egen logistikavdelning, fast bara när du behöver
“Vårt jobb går ut på att förenkla din import och export av varor så mycket som möjligt. Vare sig du har dagliga flöden eller bara behov någon gång per år så fungerar vi som din egen logistikavdelning.”

Vi är ett svensk, fristående och privatägt speditionsföretag som startade 1987, specialiserat på varuflöden från Asien och Nordamerika till och från Skandinavien. Vi tar hand om hela logistikkedjan från dina leverantörer eller till dina kunder runt om i världen eller enbart de delar du vill ha hjälp med.

Våra medarbetare på speditionsavdelning har lång erfarenhet och stor kunskap av både import och export och vi ger dig en personlig service på riktigt.

Vi hanterar alla typer av sändningar till och från de flesta länder. Med oss som logistikpartner kan du därför koncentrera dig på att utveckla din marknad och hitta bra leverantörer.

Vi ser till att hålla det du lovat kunderna, med rätt varor till rätt plats i rätt tid.

Vi erbjuder


FULL KONTROLL

Vi arbetar med allt som rör import och exportlogistik, bevakar leveranser från din leverantör till utlastningshamn, transport till Skandinavien och distribution eller din exportsändning hela vägen till mottagaren.

Beroende på vad du vill ha hjälp med sköter vi tullhantering, mellanlagring, omlastning och distribution till slutkunder. Det ger oss - och dig - full kontroll på var dina varor befinner sig och när de kommer fram.

ALLA TRANSPORTSLAG

Som fristående, oberoende speditör kan vi alltid välja transportslag och transportörer som passar varje uppdrag bäst.

Vårt helhetserbjudande omfattar såväl kompletta sjöfraktslösningar som flygfrakt, järnvägstransport och kombinerade sjö-/flygtransporter från och till Asien och Nordamerika.

SAMLASTNING

Om inte dina varor fyller en container erbjuder vi samlastning i form av LCL-lösningar (Less than Container Load) från de stora hamnarna i Asien direkt till Göteborg. Det är ett rationellt och kostnadseffektivt alternativ med fasta avgångar enligt vår seglingslista.

Vi erbjuder LCL-lösningar i egen regi, vilket ger oss full kontroll på ditt gods från start till mål.

GLOBALT NÄTVERK

Vårt nätverk av utvalda transportörer och agenter i världen täcker de stora import- och exportmarknaderna. Agenter i hamnarna utgör en viktig länk i servicekedjan genom att bevaka våra kunders intressen på plats.

PERSONLIG SERVICE

Våra logistikpecialister finns inte längre bort än ett telefonsamtal och hos oss riskerar du aldrig att hamna i en anonym telefonväxel.

Med personlig service menar vi också anpassning av tjänsterna till varje kunds specifika behov. Till exempel vilka delar av kedjan du behöver hjälp med eller kundanpassade IT-lösningar som hjälper dig att själv planera avrops- och leveranstider.

ENKLARE IMPORT OCH EXPORT

Vårt jobb går ut på att förenkla din import och export av varor så mycket som möjligt. Vare sig du har dagliga flöden eller bara behov någon gång per år, fungerar vi som din egen logistik-avdelning.


Kontakt


Besöksadress

Terminus Spedition & Transport AB
Exportgatan 57 B
422 46 Hisings Backa

Telefon: 031-64 02 10
E-post: info@terminusspedition.com

Detaljerad kontaktinformation »