“Som din egen logistikavdelning,
fast bara när du behöver”

Aktuellt


2019-01-21

Varsel om hamnstrejker

Konflikten mellan Hamnarbetarförbundet och Sveriges Hamnar, som vi hade hoppats hade dött ut vid det här laget verkar ha blossat upp igen. Nedan text är klipp från Göteborgs-Postens hemsida 190115 blandat med egna reflektioner.

Hamnarbetarförbundet har lagt ett rikstäckande konfliktvarsel om punktstrejker och övertidsblockad i åtta hamnar från och med onsdagen den 23 januari, för att få teckna ett kollektivavtal med arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar.

Nedan från Hamnarbetarförbundets hemsida och datumen avser då varslen aviserats och inte när aktionerna skall genomföras.

Varsel 2019-01-17
Avd 4 Göteborg (RoRo-terminalen), strejk
Avd 81 Söderhamn, strejk

Varsel 2019-01-16
Avd 4 Göteborg (RoRo-terminalen), strejk
Avd 8 Sundsvall, strejk
Avd 6 Helsingborg, strejk
Avd 11 Gävle, strejk
Avd 30 Malmö, strejk
Avd 81 Söderhamn, strejk
Avd 121 Karlshamn, strejk

Varsel 2019-01-15
Avd 1 Stockholm, strejk
Avd 8 Sundsvall, strejk
Avd 11 Gävle, strejk
Avd 121, Karlshamn, strejk

Varsel 2019-01-14
Avd 6 Helsingborg, strejk
Avd 8 Sundsvall, strejk
Avd 11 Gävle, strejk
Avd 30 Malmö, strejk
Avd 80 Holmsund (Umeå), strejk
Avd 81 Söderhamn, strejk
Avd 121 Karlshamn, strejk
Avd 132 Bottenviken (Piteå m fl), övertidsblockad mm under ett par veckors tid

Varslet utökades under måndagen med Stockholm, och fyra förnyade varsel på två redan uttagna orter.
– Göteborg är inte med i nuläget, men vi har en plan som sträcker sig ungefär två veckor framöver med olika varsel som ska läggas dag för dag, säger Erik Helgeson.

Det är alltså samma orsak som senast det begav sig 2017 och som då aldrig fick någon lösning. Under hösten har parterna suttit i förhandlingar men lyckades inte enas.

– Vi är beredda på att det kan bli en ganska smutsig strid, särskilt om den blir långdragen, säger Erik Helgeson i Hamnarbetarförbundets styrelse.

Hamnarbetarförbundet är en medlemsledd fackförening som är fristående från LO. Arbetsgivarsidan Sveriges Hamnar tecknar enbart kollektivavtal med Transportarbetareförbundet som ingår i LO. I fjol införde Sveriges Hamnar en ny policy som utesluter Hamnarbetarförbundet från allt fackligt arbete i hamnarna, trots att man organiserar hälften av alla hamnarbetare.
Det är därför Hamnarbetarförbundet kräver ett eget kollektivavtal.
Från Sveriges Hamnar konstaterar man att Hamnarbetarförbundet vid ett flertal tillfällen erbjudits att teckna hängavtal som skulle leda till "trygghet och stabilitet".
– Ett hängavtal är inte ett riktigt kollektivavtal, och arbetsgivaren måste inte inkludera oss i förhandlingar eller uppgörelser i framtiden. För oss är det helt meningslöst att vara en fackförening som inte sitter med vid förhandlingsbordet, säger Erik Helgeson.

Sveriges hamnar har svarat med så kallade spegel lockouter.


Vi hoppas att detta inte leder till samma konsekvenser som vi såg 2017, men givet att parterna verkar stå exakt lika långt ifrån varandra idag som 2017 så är det svårt att vara optimist.
Givetvis fortsätter vi att bevaka hur detta utvecklas och kommer vidta de åtgärder vi kan för att undvika eventuella problem orsakade av strejker.


2018-10-29

VIKTIG INFORMATION ANGÅENDE ERA LCL SÄNDNINGAR

Tullverket har infört nya regler för uppläggning av gods på tullager för alla tullagerinnehavare.

För att vi skall få ta in containern från hamnen och lägga upp godset på vårt tullager krävs att det finns ett korrekt varuvärde. Utan detta så blir containern ståendes kvar i hamnen tills det är löst och eftersom det kan finnas upp till 25 olika mottagare i en samlastningscontainer är det oerhört viktigt att Ni som kund ALLTID ser till att så fort Ni får en avisering från oss, vänder tillbaka mailet snarast möjligt med en kopia på Er leverantörsfaktura.

Även om B/L saknas så måste vi i alla fall få in fakturan så vi har varuvärdet, det här är VÄLDIGT VIKTIGT att Ni följer.


Terminus

Som din egen logistikavdelning, fast bara när du behöver
“Vårt jobb går ut på att förenkla din import och export av varor så mycket som möjligt. Vare sig du har dagliga flöden eller bara behov någon gång per år så fungerar vi som din egen logistikavdelning.”

Vi är ett svensk, fristående och privatägt speditionsföretag som startade 1987, specialiserat på varuflöden från Asien och Nordamerika till och från Skandinavien. Vi tar hand om hela logistikkedjan från dina leverantörer eller till dina kunder runt om i världen eller enbart de delar du vill ha hjälp med.

Våra medarbetare på speditionsavdelning har lång erfarenhet och stor kunskap av både import och export och vi ger dig en personlig service på riktigt.

Vi hanterar alla typer av sändningar till och från de flesta länder. Med oss som logistikpartner kan du därför koncentrera dig på att utveckla din marknad och hitta bra leverantörer.

Vi ser till att hålla det du lovat kunderna, med rätt varor till rätt plats i rätt tid.

Vi erbjuder


FULL KONTROLL

Vi arbetar med allt som rör import och exportlogistik, bevakar leveranser från din leverantör till utlastningshamn, transport till Skandinavien och distribution eller din exportsändning hela vägen till mottagaren.

Beroende på vad du vill ha hjälp med sköter vi tullhantering, mellanlagring, omlastning och distribution till slutkunder. Det ger oss - och dig - full kontroll på var dina varor befinner sig och när de kommer fram.

ALLA TRANSPORTSLAG

Som fristående, oberoende speditör kan vi alltid välja transportslag och transportörer som passar varje uppdrag bäst.

Vårt helhetserbjudande omfattar såväl kompletta sjöfraktslösningar som flygfrakt, järnvägstransport och kombinerade sjö-/flygtransporter från och till Asien och Nordamerika.

SAMLASTNING

Om inte dina varor fyller en container erbjuder vi samlastning i form av LCL-lösningar (Less than Container Load) från de stora hamnarna i Asien direkt till Göteborg. Det är ett rationellt och kostnadseffektivt alternativ med fasta avgångar enligt vår seglingslista.

Vi erbjuder LCL-lösningar i egen regi, vilket ger oss full kontroll på ditt gods från start till mål.

GLOBALT NÄTVERK

Vårt nätverk av utvalda transportörer och agenter i världen täcker de stora import- och exportmarknaderna. Agenter i hamnarna utgör en viktig länk i servicekedjan genom att bevaka våra kunders intressen på plats.

PERSONLIG SERVICE

Våra logistikpecialister finns inte längre bort än ett telefonsamtal och hos oss riskerar du aldrig att hamna i en anonym telefonväxel.

Med personlig service menar vi också anpassning av tjänsterna till varje kunds specifika behov. Till exempel vilka delar av kedjan du behöver hjälp med eller kundanpassade IT-lösningar som hjälper dig att själv planera avrops- och leveranstider.

ENKLARE IMPORT OCH EXPORT

Vårt jobb går ut på att förenkla din import och export av varor så mycket som möjligt. Vare sig du har dagliga flöden eller bara behov någon gång per år, fungerar vi som din egen logistik-avdelning.


Kontakt


Besöksadress

Terminus Spedition & Transport AB
Exportgatan 57 B
422 46 Hisings Backa

Telefon: 031-64 02 10
E-post: info@terminusspedition.com

Detaljerad kontaktinformation »