“Som din egen logistikavdelning,
fast bara när du behöver”

Aktuellt


2018-03-22

Fortsatta förseningar

Som vi tidigare informerat om är det väldiga problem med förseningar beroende på dåligt väder och congestion i hamnarna på kontinenten. Problemen har pågått under en längre tid och är fortsatt mycket stora och vi får ständigt, med mycket korta varsel, omaviseringar av rederierna.

Problemen i Europa drabbar samtliga rederier och även de båtar som skulle gått direkt till Göteborg blir på grund av omständigheterna försenade och man väljer därför i många fall att ställa in sina anlöp i Göteborg. Detta är oerhört beklagligt och vi kan i dagsläget inte säga när situationen återgår till normalt eller kommer förbättras.


2018-02-28

Congestion i Rotterdam och inställda direktanlöp i Göteborg

Som vanligt veckorna kring det Kinesiska nyåret så är kapaciteten reducerad hos rederierna beroende på att det inte produceras last under Kinesiska nyårsledigheten på samma sätt som i normala fall. Dessutom har vädersituationen på kontinenten under vintern drabbat Rotterdams hamn extra hårt.

Rotterdam är som bekant den största hamnen i Europa och när verksamheten störs där skapas dels congestion (kösituation) i Rotterdam, men även andra hamnar påverkas. Detta skapar störningar i feederflödet till Sverige med mer eller mindre omfattande förseningar som konsekvens.

Även Maersk och MSC, som med en slinga har direktanlöp till Göteborg, har påverkats av dessa väderstörningar vilket lett till att ett antal anlöp i Göteborg nu har ställts in och man väljer att lasta om containers som skulle anlöpt Göteborg direkt i annan hamn istället.

Oerhört frustrerande både för er och oss med dessa förseningar. Tyvärr går inget rederi fria från dessa omständigheter utan förseningarna sker hos samtliga rederier.

Med anledning av ovan inför aviserar nu flera rederier ett congestion surcharge
om 50 USD per TEU.

Vi hoppas på snar förbättring av situationen.


Terminus

Som din egen logistikavdelning, fast bara när du behöver
“Vårt jobb går ut på att förenkla din import och export av varor så mycket som möjligt. Vare sig du har dagliga flöden eller bara behov någon gång per år så fungerar vi som din egen logistikavdelning.”

Vi är ett svensk, fristående och privatägt speditionsföretag som startade 1987, specialiserat på varuflöden från Asien och Nordamerika till och från Skandinavien. Vi tar hand om hela logistikkedjan från dina leverantörer eller till dina kunder runt om i världen eller enbart de delar du vill ha hjälp med.

Våra medarbetare på speditionsavdelning har lång erfarenhet och stor kunskap av både import och export och vi ger dig en personlig service på riktigt.

Vi hanterar alla typer av sändningar till och från de flesta länder. Med oss som logistikpartner kan du därför koncentrera dig på att utveckla din marknad och hitta bra leverantörer.

Vi ser till att hålla det du lovat kunderna, med rätt varor till rätt plats i rätt tid.

Vi erbjuder


FULL KONTROLL

Vi arbetar med allt som rör import och exportlogistik, bevakar leveranser från din leverantör till utlastningshamn, transport till Skandinavien och distribution eller din exportsändning hela vägen till mottagaren.

Beroende på vad du vill ha hjälp med sköter vi tullhantering, mellanlagring, omlastning och distribution till slutkunder. Det ger oss - och dig - full kontroll på var dina varor befinner sig och när de kommer fram.

ALLA TRANSPORTSLAG

Som fristående, oberoende speditör kan vi alltid välja transportslag och transportörer som passar varje uppdrag bäst.

Vårt helhetserbjudande omfattar såväl kompletta sjöfraktslösningar som flygfrakt, järnvägstransport och kombinerade sjö-/flygtransporter från och till Asien och Nordamerika.

SAMLASTNING

Om inte dina varor fyller en container erbjuder vi samlastning i form av LCL-lösningar (Less than Container Load) från de stora hamnarna i Asien direkt till Göteborg. Det är ett rationellt och kostnadseffektivt alternativ med fasta avgångar enligt vår seglingslista.

Vi erbjuder LCL-lösningar i egen regi, vilket ger oss full kontroll på ditt gods från start till mål.

GLOBALT NÄTVERK

Vårt nätverk av utvalda transportörer och agenter i världen täcker de stora import- och exportmarknaderna. Agenter i hamnarna utgör en viktig länk i servicekedjan genom att bevaka våra kunders intressen på plats.

PERSONLIG SERVICE

Våra logistikpecialister finns inte längre bort än ett telefonsamtal och hos oss riskerar du aldrig att hamna i en anonym telefonväxel.

Med personlig service menar vi också anpassning av tjänsterna till varje kunds specifika behov. Till exempel vilka delar av kedjan du behöver hjälp med eller kundanpassade IT-lösningar som hjälper dig att själv planera avrops- och leveranstider.

ENKLARE IMPORT OCH EXPORT

Vårt jobb går ut på att förenkla din import och export av varor så mycket som möjligt. Vare sig du har dagliga flöden eller bara behov någon gång per år, fungerar vi som din egen logistik-avdelning.


Kontakt


Besöksadress

Terminus Spedition & Transport AB
Exportgatan 57 B
422 46 Hisings Backa

Telefon: 031-64 02 10
E-post: info@terminusspedition.com

Detaljerad kontaktinformation »